MH үйлдвэрүүд аялал

Оёдлын утас үйлдвэр

Bobbin Winder

Bobbin Winder

Өндөр хурдны ороомгийн машин

Өндөр хурдны ороомгийн машин

Өндөр температур, өндөр даралт будах машин

Өндөр температур, өндөр даралт будах машин

Энгийн пагодаг ороомгийн машин

Энгийн пагодаг ороомгийн машин

Хатгамалын утас үйлдвэр

Slack ороомог

Slack ороомог

Энгийн утас ороомгийн машин

Энгийн утас ороомгийн машин

Дахин шинээр

Дахин шинээр

Hank

Hank

Хос төрөл боолтын

Хос төрөл боолтын

Урвуутай утас

Урвуутай утас

Будах машин ба аппарат

Будах машин ба аппарат