MH утас: Ижил амлалтад итгэлтэйгээр хаана ч хамаагүй!