MH үйлдвэрүүд аялал

Оёдлын утас үйлдвэр

Bobbin Winder

Bobbin Winder

Өндөр температур, өндөр даралт будах машин

Өндөр температур, өндөр даралт будах машин

Thies даралтат хатаагч

Thies даралтат хатаагч

Өндөр хурдны ороомгийн машин

Өндөр хурдны ороомгийн машин

Энгийн пагодаг ороомгийн машин

Энгийн пагодаг ороомгийн машин

SSM TK2-20CT өндөр хурдны нарийн ороомгийн машин

SSM TK2-20CT өндөр хурдны нарийн ороомгийн машин

Хатгамалын утас үйлдвэр

Slack ороомог

Slack ороомог

Энгийн утас ороомгийн машин

Энгийн утас ороомгийн машин

Дахин шинээр

Дахин шинээр

Hank

Hank

Хос төрөл боолтын

Хос төрөл боолтын

Урвуутай утас

Урвуутай утас

Будах машин ба аппарат

Будах машин ба аппарат