Жилийн үр дүн: 30000 тонн

өнгө: Өнгөний карт 800 өнгөний сонголттой, цөөн тоогоор захиалах боломжтой.